Tijd

Algemene Info

Bedrijven

Verenigingen

Sportverenigingen

Onroerend Goed

Handigheidjes

Muziek

Drumband Haarle

Internetters uit Haarle

Zorgboerderijen

Vakantie/Recreatie

MFC 't kruuspunt

Gemeente Hellendoorn

Overige Haarle site's

Bezoekersteller

Ruiter, bouwbedrijf

Rijschool Besten/Veldkamp

Mena Terraskachels

 • Michel Nijveld T-0548-712099 M-0642474495

  E-Mail:

Spijkerman

Bodyknit, Textiel

Spar supermarkt, Slettenhaar

 • Spar Slettenhaar Kerkweg 7 7448 AC HAARLE tel. 0548-595204 fax. 0548-595185

Rozenhave

Nijveld Design

Zuid Oost Salland

Auto Service Haarle

Sallandse Wegenbouw B.V.

Erve Bloeme

Bouwbedrijf Ruiter

Anton Raamsman

Stal de Ruuter

De Haarlerberg

1 & al Reclame

E.T.I. Leerkes b.v.

Kwaliteitsslagerij S. Bouwhuis

de Palthetoren

 • Haarle, in 1244 als Harlo aangeduid, is een flankesdorp. Dus een rij boerderijen aan een kant van een grote es. Maar Haarle, behorend tot de gemeente Hellendoorn, is veel meer. Het is de uitvalsbasis voor een verkenning van het landgoed de Sprengenberg. Een sterk glooiend heideterrein dat aansluit op het natuurgebied de Sallandse Heuvelrug. De Sprengenberg met zijn Schotse hooglanders, de laatste korhoenderpopulatie van ons land en de merkwaardige Palthetoren is een heerlijk wandelgebied. Vanuit Haarle wandelt men langs ouderwetse korenvelden deze 1000 hectare grote bezitting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten binnen. Om uren te zwerven over karresporen en witblinkende heidepaden die hoog de heideheuvels op klimmen.

De Pas

 •  

  De Informatie schuur De Pas is van Natuurmonumenten en te vinden aan de kruising Molenweg-Oude Deventerweg-Bergweg. Het is een onbemande informatie schuur en is tijdens weekenden en schoolvakantie open. In de zomermaanden zijn op de zondagmiddag vrijwilligers van Natuurmonumenten aanwezig voor een gastvrij ontvangst. Dan kunnen bezoekers een kopje koffie drinken en maken de vrijwilligers de bezoekers graag wegwijs in het Nationaal Park. In De Pas kan de bezoeker informatie vinden over het beheer van Natuurmonumenten, recreatieve mogelijkheden (het is de start van verschillende wandel- en fietsroute's). bovendien is er een kinderhoek en een toilet.

Schotse Hooglanders

 •  

  In het natuurgebied rond de Palthetoren en in een gebied nabij de Kruishaar zijn sinds 1980 Schotse Hooglanders ingezet voor begrazing van bos, heide en grasland. Dit langharige roodbruine rund met grote horens is afkomstig uit het westen van Schotland en de Hebriden. Het rund leeft sober en is gehard. Het kan winter en zomer zonder bijvoeren en verzorging leven in deze natuurgebieden. Hoewel ze goedaardig zijn, doet men er verstandig aan de dieren met rust te laten.

   

Korhoen

 •  

  Korhoen Een bijzondere attractie in dit gebied is de aanwezigheid van de korhoen die u door zijn zeldzaamheid maar meer nog door zijn schuwheid echter maar zelden te zien zult krijgen. De korhoenders op de heidevelden van de Haarlerberg lijken in Nederland de enige nog redelijk levensvatbare populatie te vormen. Helaas moest de schaapskudde van de Haarlese heidevelden enkele jaren geleden daarvoor verdwijnen. De korhoenders behoren tot de orde der hoenderachtigen. De haan heeft een glanzend blauw-zwart verenkleed, een liervormige staart, een witte onderstaart en een witte vleugelstreep. De hen is roodbruin van tint, over het gehele lichaam onderbroken door zwart-witte dwarsbanden, vlekken en spikkels. Eind maart neemt de paartijd een aanvang, de hanen strijden dan met uitgespreide staart en slepende vleugels om de hennen. Tijdens de eigenaardige liefdedans die de hanen opvoeren op de baltsplaats is een aangenaam geluid hoorbaar, het balderen en korren der hanen. De korhoenderpopulatie gaat sterk achteruit en zal indien geen maatregelen worden genomen, binnen korte tijd uit ons land verdwenen zijn.

   

Schaapskooi

 • Schaapskooi Twilhaar is vrij nieuw want deze werd pas in 1977 gebouwd. Deze schaapskooi diende als verblijf van de Veluwse heideschapen die op Sallandse Heuvelrug graasden. Na een dag grazen op de heide werden de schapen hier op stal gezet.

Nat. Park Sallandse Heuvelrug

 • De Sallandse Heuvelrug De Haarlerberg, Holterberg en de Koningsbelten vormen tesamen met de Hellendoornseberg de Sallandse heuvelrug. De heuvelrug opgebouwd uit verschillende hoogten is een dominant kenmerk van de omgeving. De heuvelrug is een stuwwal ontstaan als gevolg van de stuwende ijsmassa (in het Pleistoceen) uit Scandinavie. Door klimaatverandering ontstonden vele eeuwen later de woeste gronden. Onder invloed van het gebruik van deze gronden door de eerste boeren die kwamen wonen in dit gebied en later door aanplantingen van bomen (bestemd voor de mijnbouw) is een uniek natuurgebied ontstaan. Niet alleen de heuvelrug maar ook, wie daar oog voor heeft, het omringende agrarische cultuurlandschap is een attractie voor de bezoeker van dit gebied. Door zijn natuurpracht en uitzicht(en) over de wijde omgeving heeft de heuvelrug een grote aantrekkingskracht op de recreant. De vele fiets- en wandelpaden ontsluiten het gebied uitstekend en het steeds minder toestaan van autogebruik in dit natuurgebied draagt bij dat fietsers en wandelaars hier nog meer van de natuur kunnen genieten.

Historie van de plaatsnaam

 • De plaatsnaam Haarle is een samenvoeging van "Haar" en "Le". "Haar" staat voor "lange hoogterug en "le" is een plantkundige aanduiding en duidt op "een bos met laag geboomte waarin stukken open weidegrond liggen". Inderdaad, Haarle ligt aan de westzijde van een beboste heuvelrug. Het oudst bekende document dat duidt op de aanwezigheid van een buurtschap Haarle dateert uit het jaar 1244. In dit document wordt melding gemaakt van het erf Smethinc oftewel Smeenk. Haarle heeft een historisch vereniging genaamd; Stichting Marke. De stichting heeft een eigen archiefruimte 't Spiker dat gevestigd is op de bovenverdieping van medisch centrum " 't Kruuspunt" Op maandagmorgen is het archief vrij toegankelijk voor belangstellenden. (Niet in de vakantieperiode)

Gerelateerd

Startpagina Haarle Gem.Hellend

 • Haarle startpagina:

  Linken, die gericht zijn en/of betrekking hebben op de woonplaats Haarle (gem. Hellendoorn)

  Toevoegen aan favorieten.

Popkoor Puur!

Meest geklikte links

Weeronline

 • De eerste editie van 100 % Haarle is zeer goed verlopen. Naar schatting hebben zondag zo’n vijf- tot zesduizend mensen een bezoek gebracht aan deze grote bedrijven- en verenigingsfair die geheel in het teken stond van het dorp Haarle. Iedereen was laaiend enthousiast. De reacties van de bezoekers waren ook enorm positief.

Laat effe 'n berichtje 8ter

Statistics haarle.uwstart

 •  

(GRATIS) Reclameblok?

 • Wilt u ook een reclameblok? Stuur een email. (GRATIS) Eventuele suggesties of fouten hoor ik graag!

Forum haarle.uwstart.nl

Webcam

Poll

 • Maakt u weleens gebruik van (prijs)vergelijkingsites, zoals kieskeurig.nl?

  Ja, eigenlijk altijd
  Ja, soms
  Nee, maar ben ik wel van plan
  Nee, nooit

Spelers/Speelsters gezocht!

 • FIGURANTEN EN SPELERS / SPEELSTERS GEZOCHT!

  Toneelvereniging "Ons Genoegen" is op zoek naar mensen die graag kennis willen maken met toneel spelen. Mocht de stap om direct mee te spelen te groot zijn, is wellicht een figuranten rol wat voor u. U kunt natuurlijk ook gewoon een keer vrijblijvend een repetitie bezoeken of gewoon even bij een van de toneel leden een praatje maken over wat het is, wat je kunt, of denkt te kunnen etc. Hopelijk horen we snel van u...

  Wil u gewoon graag meespelen dan kunt u altijd even contact opnemen met een van de leden van het bestuur van de toneelvereniging. Hier zijn de contact adressen:

  Joop Blankhorst Wiegersstraat 17 0548-595513

  Henk Hobert Pastoor Langedijkstraat 13 0548-595688

Gegevens v Meetstation Twente

Buienradar